Україна-НАТО

Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО

Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

Ukraine-NATO  • Публікації

Корисні посилання:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Центр інформації та документації НАТО в Україні

Інформаційний центр НАТО Вірменії:

Інформаційний центр НАТО Грузії:

Інформаційний центр НАТО Молдови:

Міністерство оборони України:
 

Міністерство закордонних справ України:
 

Місія України при НАТО:
 

Рада Європи - головування України:
 

Журнал "Зовнішні справи":
 

Укрінформ:
 

Парламентська Асамблея НАТО:
 

NATO LibGuides:
 

 

 

 

Публікації


Фонд друкованих видань про НАТО у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету

1. Авраменко О. Для війни чи заради миру? Пошуки воєнної безпеки і шлях України до НАТО// Політика і час. – К.: Літопис-ХХ, 2006. – 2
2. Авраменко О. Вступ до НАТО : "за" і "проти". Пошук переконливої політичної мотивації/ О.Авраменко, Г.Ярмиш// Політика і час. – К.: Літопис-ХХ, 2006. – 1. – С.94-96
3. Арбатов А.Г. Расширение НАТО и национальные интересы Росии.// Полития. – М.: Весна, 2006. – 2. – С.94-102
4. Артемов В. Правові проблеми захисту інформації з обмеженим доступом на шляху України до НАТО.// Підприємництво, господарство і право. – ТОВ "Гарантія", 2006. – 10. – С. 50-53.
5. Батюк В.И. Трансформация вооруженных сил НАТО и Россия: вызовы и перспективы// США.КАНАДА. – М.: РАН "Наука", 2006. – 5. – С.51-68
6. Беблер А. НАТО и транснациональный терроризм.// Мировая экономика и международные отношения. – РАН "Наука", 2006. – 10. – С. 48-57.
7. Борохвостов В.К. Україна - НАТО: проблемні питання українського оборонно-промислового комплексу// Стратегічна панорама. – К.: Академпрес, 2005. – 2. – С.131-137
8. Брежнєва Т. Використання досвіду країн другої "хвилі" розширення для визначення майбутньої ролі України в НАТО// Економічний часопис - XXI. – 2005. – 7-8. – С.27-31.
9. Брежнєва Т. Юридичні та політичні аспекти вимог проведення референдуму стосовно вступу України в НАТО// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 5-6. – С.14-18.
10. Брежнєва Т. Юридичні та політичні аспекти вимог проведення референдуму стосовно вступу України в НАТО// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 5-6. – С.14-18.
11. Буряк Л.І. Україна і НАТО: співробітництво та перспективи// Я, студент. – 2005. – 4. – С.8-9
12. Гайдуков Л. НАТО в українському політикумі і суспільстві/ Л.Гайдуков, М.Хоменко// Університет. – К., 2007. – 1. – С.15-22.
13. Гайдуков Л. Річ, на якій економити не можна: НАТО: Від образу ворога до порозуміння та співробітництва/ Л.Гайдуков, С.Терешко// Політика і час. – 2005. – 7. – С.14-28
14. Гайдуков Л.Т.С. Альянс без погонів.: Наукова та освітня складові в сучасній діяльності НАТО і євроатлантичній інтеграції України// Політика і час. – К.: Літопис-ХХ, 2006. – 6. – С.3-14.
15. Голуб Н.В. НАТО/ Н.В.Голуб, П.А.Клімкін// Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове видання. – К.: Кондор, 2003. – С.76-88
16. Гончар Б. Іракське питання і трансатлантичні відносини на початку ХХІ століття/ Б.Гончар, Ю.Гончар// Вісник Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Історія. – К.: Київський університет, 2006. – 85-86. – С.4-6.
17. Гусаков І. НАТО і внутрішнньодержавні регіональні конфлікти сучасності.Доктрина " гуманітарної інтервенції".// Педагогічна думка. – Львів, 2007. – 1. – С.8-14.
18. Гушер А. Южний Кавказ, Америка, НАТО// Азия и Африка сегодня. – М.: Ред. ж-ла, 2005. – 11. – С. 9-13
19. Гушер А. Южный Кавказ , Америка , Нато// Азия и Африка сегодня. – М.: Ред. ж-ла, 2005. – 10. – С.10-17
20. Дерябин Ю. Финляндия и НАТО// Международная жизнь. – 2007. – 7-8. – С.103-115.
21. Джердж С. Зманіпульований негатив щодо НАТО в Україні: хто за лаштунками?// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 7-8. – С.13-15.
22. Дойко С. Прагнете в НАТО? То нате вам!// Віче. – К.: Київська правда, 2007. – 9-10. – С.48-49.
23. Дюре М. Механізм особливого партнерства// Політика і час. – К.: Літопис-ХХ, 2006. – 11. – С.22-24.
24. Єжеєв М. Україна на шляху до НАТО: реалізації законодавчої бази і міжнародні зобов"язання// Вісник Національної акдемії державного управління при Президентові України. – 2005. – 3. – С.482-486.
25. Зуйко О. Основні пріоритети євроатлантичної інтеграції України// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 9-10. – С.10-12.
26. Їжак О. Економічний ефект євроатлантичної інтеграції (НАТО починається із СОТ)// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2007. – 1-2. – С.22-27.
27. Їжак О. Європейська та євроатлантична інтеграція України в оборонно-промисловій сфері// Економічний часопис - XXI. – 2005. – 7-8. – С.23-27.
28. Казаков И. Славяне, в НАТО марш !// Политический журнал. – М.: ОИД "Медиа-пресса", 2006. – 25. – С.50-52.
29. Кірчаков М. Трикутник Україна-НАТО-Росія в дискурсах будівництва національної держави і двосторонніх відносин// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2005. – 11-12. – С.18-22.
30. Климчук С. Проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом України та країн-членів НАТО/ С.Климчук, В.Артемов// Юридичний журнал. – К.: Юстініан, 2006. – 11. – С.40-46.
31. Козей С. Різна перспективи регіональної безпеки в контексті розширення НАТО і ЄС та роль України в цьому процесі// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 7-8. – С.3-4.
32. Корнійчук О. Стратегія дій України і НАТО в контексті європейського досвіду// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 9-10. – С.14-16.
33. Котик В.Д. Конституційне забезпечення процесів інтеграції Румунії до європейського та євроатлантичного простору// Бюлетень Міністерства юстиції України. – К.: "Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. – 3. – С.103-115.
34. Купчишин О. Пріорітети України стосовно ЄС та НАТО і сучасний стан україно-голландських відносин// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 7-8. – С.4-6.
35. Ліпкевич С. Україна на шляху Євроатлантичної військової інтеграції// Схід. – 2007. – 3. – С. 76-84
36. Лорд Р. Мы движемся (Интервью с десятым Генеральным секретарем НАТО)// Вестник Европы. – М.: Изд. ж-ла, 2005. – Том XVI. – С.336-344
37. Мартыненко Б.А. Нацистские военные преступники в США и других странах НАТО/ Отв.ред. Хмель И.С. – К.: Наукова думка, 1988. – 216 с. – : 1.60
38. Медінцев Т.Є. Відносини Україна-НАТО: досягнутий рівень та тенденції розвитку співпраці// Вісник Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Історія. – К.: Київський університет, 2005. – 77-79. – С.24-26
39. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: Підручник. – К.: Освіта України, 2005. – 404 с.
40. НАТО у структурі сучасних міжнародних відносин і системі європейської безпеки// Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: Підручник. – К.: Освіта України, 2005. – С.89-138.
41. Нижник Н. Євроатлантична інтеграція України в контексті ключових факторів трансформації європейського простору безпеки/ Н.Нижник, Г.Ситник// Вісник Національної акдемії державного управління при Президентові України. – 2005. – 3. – С.13-21.
42. Никитина Ю. Внешнеполитические ориентиры Белорусии в сфере безопасности: между НАТО и ОДКБ// Мировая экономика и международные отношения. – М.: РАН "Наука", 2006. – 6. – С.77-80
43. Овлащенко А. Курсом в НАТО и ЕС : страны Балтии на контрагалсах морской политики// Мировая экономика и международные отношения. – М.: РАН "Наука", 2007. – 4. – С.33-40.
44. Ознобищев С. Россия-НАТО: реалистичное партнерство или виртуальное противостояние?// Мировая экономика и международные отношения. – М.: РАН "Наука", 2006. – 1. – С.15-24.
45. Орієнтуючись на стандарти НАТО, або шлях Латвії до Євроатлантичного альянсу// Політика і час. – К.: Літопис-ХХ, 2006. – 12. – С.27-29.
46. Орлик В.В. Опозиція курсу розширення НАТО у США у 1990-х рр.// Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2003. – 52-53. – С.55-57.
47. Павленко В. НАТО і європейська безпека// Вісник Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Історія. – К.: Київський університет, 2005. – 80-81. – С.110-113
48. Павлов Н.В. НАТО: курс на обострение международной обстановки: Ред. Долетов Ю.К. – М.: Знание, 1983. – 64 с. – : 0.11
49. Палій О. Вступ до НАТО: двадцять переваг проти шести проблем на користь України// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 7-8. – С.18-20.
50. Палій О. Економічний аспект евроатлантичної інтеграції України// Визвольний шлях. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 9-10. – С.24-30
51. Подолання стереотипів щодо НАТО- шлях до євроатлантичного майбутнього України// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2007. – 1-2. – С.3-26.
52. Поліщук О. На євроатлантичному просторі безпеки.// Політика і час. – К.: Літопис-ХХ, 2006. – 10. – С. 22-25.
53. Руснак У. Вступ до ЄС і НАТО - гарантія безпеки та стабільності: досвід Словаччини// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 3-4. – С.18-24.
54. Самуйлов С.М. США и НАТО: противоречия в Афганистане// США.КАНАДА. – М.: РАН "Наука", 2005. – 11. – С.39-54
55. Самуйлов С.М. Государственный департамент и решение о расширении НАТО (1993-1994)// США.КАНАДА. – М.: РАН "Наука", 2006. – 12. – С.80-96.
56. Смирнова В.П. НАТО проти розрядки/ Ред. Піхуля В.В. – М.: Політвидав України, 1980. – 103с. – : 0.15
57. Собакин В.К. Решения НАТО и судьбы военной разрядки в Европе/ Ред. Косов И.С. – М.: Знание, 1980. – 64с. – : 0.11
58. Собко В. Україна на шляху до євроатлантичної спільноти// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 7-8. – С.10-13.
59. Соскін О. Членство в НАТО - найперше завдання України на шляху впровадження євроатлантичної моделі розвитку// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 3-4. – С.27-30.
60. Структура НАТО та механізм її функціонування у сучасних умовах// Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: Підручник. – К.: Освіта України, 2005. – С.139-323.
61. США и НАТО: источники военной угрозі. – М.: Изд-во Воениздат, 1979. – 254 с.
62. Тарас Б. Доцільність вступу України до НАТО// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 9-10. – С.8-10.
63. Тищенко Ю. Евроатлантична інтеграція в Україні: політичні міркування та суспільні думки// Визвольний шлях. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – 10. – С.10-18.
64. Тодоров І. Стереотипи громадської думки щодо НАТО : регіональний вимір// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2007. – 1-2. – С.18-22.
65. Указ П.У. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року "Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку відносин України з НАТО": від 27 грудня 2005 року №1843/2005// Нормативні акти. – 2006. – 6. – С.40-42.
66. Указ П.У. Питання національних координаторів співробітництва України з НАТО: від 4 травня 2007 року №380/2007// Офіційний вісник президента України. – 2007. – 7. – С.22-24.
67. Указ П.У. "Про цільовий план Україна - НАТО на 2077 рік у рамках Плану дій Україна - НАТО".// Офіційний вісник президента України. – 2007. – 17. – С. 8-61.
68. Україна-НАТО в запитаннях і відповідях. – 2006.
69. Україна-НАТО-Росія :позитивні вектори євроатлантичної безпеки// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2005. – 9-10. – С.3-26.
70. Урбан Р. Інтеграція Словаччини в НАТО: досвід для України// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2006. – 7-8. – С.8-9.
71. Хандогій В. Десять років особливого партнерства України з НАТО: мовою фактів// Політика і час. – К.: Літопис-ХХ, 2007. – 7. – С. 14-18
72. Хилько О. Зовнішньополітичні пріоритети в контексті національної безпеки України// Вісник КНУ: міжнародні відносини. – 2006. – 33-34. – С.56-59
73. Хмелько В. Ставлення громадян України до її вступу до Євросоюзу і НАТО і їхні оцінки своєї обізнаності стосовно цих організацій// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – К.: ред. ж-лу, 2006. – 1. – С.54 - 71
74. Храбан І. США, НАТО, і безпека Європи// Політика і час. – К.: Літопис-ХХ, 2006. – 7-8. – С.35-40.
75. Шульга К. Взаємини України з НАТО в контексті захисту державних інтересів та національної безпеки// Економічний часопис - XXI. – К.: ред.ж-лу, 2005. – 11-12. – С.16-18.
76. Якими можуть бути наслідки невступу України до НАТО?// Визвольний шлях. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – 5. – С.6-12.

Фонд електронних видань про НАТО у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету

1. The Future of European Defense Mytn: Unpleasant Dual Choice Between the NATO and EU [Электронный ресурс] / Mesut Hakki, CASIN Dr. Mesut Hakki // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N24. — С. 259-266 — Библиогр. в конце ст.
2. В НАТО знают о невиновности бен Ладена [Электронный ресурс] / М. Кораблев // Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського
3. Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз): Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / В.Ф. Смолянюк; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 36 с. — укp.
4. Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Феденко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 16 с.
5. Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН у євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / М.П. Мовчан; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с.
6. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / Ж.О. Панченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с.
7.
Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / Д.Є. Ключко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 23 с.
8.
Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / В.І. Мотиль; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.
9. Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / В.О. Шевельов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
11. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / С.І. Глазунов; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 20 с.
12. Євроатлантична інтеграція України [Електронний ресурс] / М.В. Кордон, З.В. Куликівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 22. — С. 3-6.
13. Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / О.Ю. Полтораков; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 16 с.
14. Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти становлення і розвитку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / О.А. Делінський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 20 с.
15. Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 [Електронний ресурс] / Е.Б. Новіков; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 18 с.
16. Забезпечення економічної безпеки України у сфері оборони: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / О.О. Дубровіна; НАН України. Ін-т економ. прогнозування. — К., 2004. — 19 с.
17. Інтеграційна політика владних органів країн Вишеградської групи щодо ЄС і НАТО у 1989 - 1999 рр.: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / В.І. Дем'янець; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2001. — 17 с.
18. Інтеграція України у європейські та євроатлантичні структури (90-і роки ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 [Електронний ресурс] / О.О. Лященко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 17 с.
19. Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / А.В. Німченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с.
20. Крым в интервале концепций глобального политического прогнозирования (аналитические сценарии) [Электронный ресурс] / М.В. Масаев // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N35. — С. 147-150.
21. Міжнародно-політичні основи становлення і розвитку Спільної європейської безпекової та оборонної політики: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Г.П. Заворітня; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2006. — 18 с.
22. НАТО в системі взаємовідносин Росії та США (1990-ті роки - початок ХХІ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / В.В. Орлик; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. — К., 2005. — 20 с.
23. Німеччина в європейській політиці США кінця 80-х - 90-і роки ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Д.М. Лакішик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с.
24. ОБСЄ у зміцненні миру і стабільності на Євразійському просторі: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Н.А. Поршакова; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2003. — 19 с.
25. Організаційно-економічні засади розвитку системи оборонного планування в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 [Електронний ресурс] / Р.М. Федоренко; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 19 с.
26. Основные направления внешнеэкономической политики Украины в рамках интеграционного объединения ГУУАМ [Электронный ресурс] / В.В. Побирченко // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N25. — С. 19-22
27. Особливе партнерство Україна - НАТО як проблема національної та європейської безпеки: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / К.О. Біла; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2002. — 16 с.
28. План дій Україна-НАТО [Електронний ресурс] // Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського
29. Політика міжнародного співтовариства по врегулюванню конфлікту в Боснії та Герцеговині (1992 - 1995 рр.): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / В.І. Безрученко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2006. — 19 с.
30. Політика нейтралітету і позаблоковості в сучасній архітектурі європейської безпеки: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / В.М. Вдовенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 22 с.
31. Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / В.С. Ржевська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2003. — 22 с.
32. Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичні проблеми: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Лемак; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 40 с.
33. Проблема Гібралтару в зовнішній політиці Іспанії, 1963 - 1985 рр.: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / О.П. Лук'янов; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2003. — 20 с.
34. Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО (90-ті роки): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / В.Ю. Константинов; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2000. — 19 с.
35. Програми партнерства НАТО наприкінці XX - початку XXI ст.: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / О. Томашевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с.
36. Реалізація міжнародної правосуб'єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / Д.І. Кулеба; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с.
37. Роль НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / О.С. Полторацький; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с.
38. Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991 - 2005 рр.): історичний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / С.С. Корольов; Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 20 с.
39. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / В.І. Моцок; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с.
40. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Коломієць; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.
41. Трансформація стратегії НАТО (1949 - 1954 рр.): сучасне бачення: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Т.В. Брежнєва; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 18 с.
42. Украина движется в НАТО [Электронный ресурс] / А. Окара // Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського
43. Україна в європейському воєнно-політичному вимірі: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / А.А. Соболєв; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 19 с.
45. Україна в зовнішній політиці Республіки Польща: євроатлантичний та європейський інтеграційний вимір: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / С.В. Стоєцький; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. — К., 2007. — 18 с.
46. Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин (1991 - 2004 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.Р. Гевко; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.
47. Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / В.І. Власенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2000. — 24 с.
48. Українсько-болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Ю.О. Тимошенко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2004. — 17 с.
49. Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий вимір співробітництва: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Г.В. Старостенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с.
50. Формування системи багатостороннього співробітництва країн-членів Вишеградської четвірки (1991 - 2004 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Д.О. Мороз; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 20 с.
52. "Холодна війна" другої половини XX століття: причини виникнення, хід і її наслідки: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / А.В. Тумашов; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 18 с.
53. Указ Президента України Про Цільовий план Україна – НАТО на 2007 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО
54. Північноатлантичний договір (договір про утворення НАТО)
55. Партнерство заради миру: рамковий документ
56. Повний текст Стратегічної концепції Альянсу
57. План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)
58. Державні програми та плани співробітництва
59. Національна система координації співробітництва України з НАТО
60. Повний текст ХартіЇ про особливе партнерство між Україною та НАТО
61. План дій "Україна-НАТО"
Повернутися на головну сторінку проекту

@ Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО, 2011
Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
 вул. Шевченка, 57,  м. Iвано-Франкiвськ,  76018

Тел.: +380-342-596083, факс: +380-3422-31574,  Електронна пошта:
niac_nato@pu.if.ua