Україна-НАТО

Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО

Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

Ukraine-NATO  • НАТО: наука заради миру

Корисні посилання:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Центр інформації та документації НАТО в Україні

Інформаційний центр НАТО Вірменії:

Інформаційний центр НАТО Грузії:

Інформаційний центр НАТО Молдови:

Міністерство оборони України:
 

Міністерство закордонних справ України:
 

Місія України при НАТО:
 

Рада Європи - головування України:
 

Журнал "Зовнішні справи":
 

Укрінформ:
 

Парламентська Асамблея НАТО:
 

NATO LibGuides:
 

 

 

 

 

Конкурси наукових проетів НАТО

Аплікаційні форми


Завантажити інформацію про наукову програму НАТО "Наука заради миру та безпеки" (.pdf, 314kb)

НАТО і наукові дослідження: основні принципи


       Наукова програма НАТО надає підтримку для міжнародної співпраці ученим країн, які входять в Раду Євроатлантичного Партнерства. Також можуть брати участь в програмі учені з країн Середземноморського Діалогу.
       Гранти розподіляються на індивідуальній основі після розгляду заявок, отриманих від учених з цих країн. Підтримка такої співпраці розподіляється через систему різних механізмів або видів діяльності, метою яких є як встановлення довготривалих зв'язків між дослідниками з різних країн, так і стимулювання співпраці, яка сприяє прогресу науки, покликаної зміцнювати загальну стабільність та мир.
       Після відміни певної кількості наукових стипендій, наукова програма НАТО сьогодні направляє свої зусилля на співпрацю учених з країн-партнерів НАТО із ученими з країн НАТО. Заявки, в яких йдеться тільки про співпрацю учених з країн НАТО, більше не розглядаються.
Структура наукової програми

Наукова програма НАТО складається з чотирьох підпрограм:
  • Наукові стипендії
  • Співпраця у області науки і технології
  • Підтримка інфраструктури досліджень
  • «Наука для світу»
Інші форми участі:
  • Участь в зустрічах, які організовує НАТО.
  • Публікації.


       Науково-технологічний потенціал як чи не найвагоміша складова експортного потенціалу України досі привертає увагу розвинених країн світу, потужних міжнародних організацій. Зважаючи на європейський вимір зовнішньої політики України та активне залучення українських науковців до міжнародного розподілу праці в науковій сфері через участь в міжнародних програмах, в тому числі в Науковій програмі НАТО, Міністерство освіти і науки України приділяє велику уваги питанням координації міжнародного науково-технічного співробітництва, зокрема, розвитку співпраці між Україною та НАТО в галузі науки і технологій.
       Наукова програма НАТО була започаткована в 1958 році як свідоцтво особливої уваги до прогресу в галузі науки і технологій як чинника створення безпеки націй та укріплення їхніх позицій у світовій спільноті. Визначальними характеристиками Наукової програми були й є підтримка досліджень високої наукової якості та спроможність швидко реагувати на нові досягнення. Щороку в реалізації Наукової програми НАТО беруть участь близько 13 тисяч вчених як стипендіати, учасники наукових зустрічей, семінарів, консультанти або члени консультативних комісій.
       З початку 90-х років до участі в Науковій програмі НАТО залучено вчених не тільки з країн НАТО, а й з країн-членів Ради Євроатлантичного Партнерства. А з 1999 року Наукова програма майже цілком присвячена підтримці співробітництва між ученими країн Партнерства і країн НАТО або фінансуванню та підтримці наукових досліджень у країнах Партнерства.
       Нормативно-правовою базою співробітництва України з НАТО у науково-технічній сфері є Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО (від 9 липня 1997) та Державна програма співробітництва України з НАТО на 2001-2004 роки (затвердженої Указом Президента України від 27.01.2001 р. #58/2001), яка визначає напрямки реалізації Хартії.
       На сьогодні Україна посідає друге місце після Росії в переліку країн-партнерів зі співробітництва в рамках Наукової програми НАТО. Відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і технологій українські науковці у 2001 брали участь в 16 проектах Наукової програми, з них вісім - в рамках підпрограми "Наука заради миру", яка спрямована на підтримку адаптації впровадження наукових розробок до ринкових відносин. Це проекти в галузях нанотехнологій, очищення стічних вод, моніторингу навколишнього середовища, створення нових матеріалів та джерел енергії, в галузях, які є най пріоритетними в усіх країнах світу. Серед співдиректорів проектів науковці Національної академії наук, Академії медичних наук, Національних університетів інших вищих закладів освіти, галузевих наукових організацій. Тільки за підпрограмою "Наука заради миру" інвестиції НАТО в науку України складають близько 1 млн. доларів США.
       Для координації співпраці Україна-НАТО в рамках Наукової програми НАТО та програми з викликів сучасного суспільства (CCMS) створено спільну робочу групу Україна-НАТО з питань науки та захисту довкілля. 18 жовтня 2000 року було проведено перше спільне засідання робочої групи. Високу оцінку керівництва Наукового комітету НАТО під час засідання робочої групи отримала ініціатива України, яка першою серед країн-партнерів проголосила про державну підтримку науковців, які одержали гранти НАТО, для підвищення якості виконання досліджень. Про цю ініціативу за рекомендацією робочої групи було інформовано наукову спільноту на засіданні Наукового комітету НАТО в форматі РЄАП.
       За період 2000-2002 років співпраця України з НАТО в сфері науки і технологій поступово набирає характеру партнерських відносин: Україна здійснює державну фінансову підтримку отримувачів грантів НАТО. Для підвищення рівня проектних пропозицій, а також сприяння розширенню участі у Науковій програмі НАТО Україна підтримує окремі наукові проекти в період їх підготовки для участі в Науковій програмі НАТО. Це стосується найбільш важливих для України проектів в галузі інфраструктури комп'ютерних мереж та захисту довкілля.
       Міністерством освіти і науки України у 2002 році за ініціативою Національного координатора співпраці України з НАТО з питань науки і технологій проведено третє спільне засідання Робочої Україна-НАТО групи з питань науки та захисту довкілля, (м. Брюссель, 22 травня 2002 р.). Україна більше опікується підвищенням якості виконання грантів, ніж їхньою кількістю. З метою ефективного використання грантів НАТО та покращення співпраці, Україна має залучатися до опрацювання національних запитів на більш ранніх стадіях і повинна бути краще представлена в консультативних радах.
       Виходячи з державних інтересів України у науково-технічній галузі, необхідним є збільшення кількості науково-технічних семінарів та спільних проектів, оскільки більш широке залучення українських науковців, у тому числі з вищих навчальних закладів, до реалізації наукових проектів під егідою НАТО, сприяє науково-технічній інтеграції України до європейських структур; крім того, важливим є розширення напрямків науково-технічного співробітництва: спільні дослідження у напрямках боротьби з тероризмом, повенями, наслідками Чорнобильської катастрофи.


(оригінальний матеріал розміщено на веб-сторінці
Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua)
Повернутися на головну сторінку проекту

@ Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО, 2011
Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
 вул. Шевченка, 57,  м. Iвано-Франкiвськ,  76018

Тел.: +380-342-596083, факс: +380-3422-31574,  Електронна пошта:
niac_nato@pu.if.ua